Et kontaktskjema er mye brukt både i offentlige og andre etater. Gjennom et slikt skjema er det enkelt å gi tilbakemelding og ris og ros.